Wie is PSG

Welkom op de weblog van PSG. 

Dit is de weblog van de javaanse vereniging PSG in Groningen. PSG staat voor PERUKUNAN SEDULUR GRONINGEN wat het volgende betekend:

Saamhorigheid en verdraagzaamheid tussen alle vrienden en families in Groningen.

PSG heeft als doel: het bevorderen van kunst en cultuur en levensbeschouwelijke activiteiten voortkomend uit de Surinaams-Javaanse gemeenschap en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

ImageDe stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het geven van informatie, thema-avonden, sociaal culturele avonden, levensbeschouwelijke activiteiten, ontmoetingen (activiteiten voor ouderen, jeugd en vrouwen) en ondersteunen en begeleiden van individuen en groepen.

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Aan alle leden,

Zoals reeds aangekondigd in onze vorige brief, gaan we op zaterdag 12 januari 2008 onze Nieuwjaarsbijeenkomst vieren op de locatie; Helper Westsingel 92 te Groningen (Helpman).

De inloop op deze dag is vanaf 17.00u en om ca 18.00u verwachten wij dat ALLE leden aanwezig zullen zijn.

Vanwege de kosten die wij moeten maken, vragen wij u een bijdrage van VIJF euro per persoon bij binnenkomst te voldoen, reserveren is niet mogelijk

Dit voor het feit dat wij voor deze activiteit geen subsidie krijgen. De huur van deze zaal moet PSG zelf betalen en zo zijn er meerdere kosten aan verbonden voor deze ontmoetingsdag

Niet-leden betalen € 6,50 per persoon.

Wij hopen dat de toegangsprijs de leden en anderen NIET zullen weerhouden om toch hieraan deel te nemen.

Overigens is in de toegangsprijs inbegrepen; een consumptie bon voor één warme hap + een drankje (er worden GEEN STERKE ALCOHOLISCHE dranken geschonken, bier is wel verkrijgbaar.)

Keuken/bar is wel aanwezig en wij zullen wel voor het een en ander een prijslijst hanteren.

PRIJSLIJST:

- Rijstkip per portie € 3,50 Thee, Koffie € 0,50

- Bamie per portie € 3,50 Fris, Sap, € 0,50

- Saoto (met ei) € 2,50 Bier?

- Er worden geen sterke alcoholische dranken geschonken.

De eerste ronde (eten en drinken) is dus voor de zaak, de rest is zelf betalen!

Programma:

17.00u Poort open

18.30u Welkomstwoord (door voorzitter)

19.00u – 22.00u Optreden van onze eigen diverse Kabudayahan Groepen

22.00u – 24.00u Dansen met de ronde schijf; DJ: bapak S.

Ondanks het feit dat het voortaan anders gaat dan voorgaande jaren, spreken wij toch de hoop uit dat een ieder komt. De prijzen zijn zo laag mogelijk gehouden en wij vragen u daarom om een financiële bijdrage om de kosten te dekken en hopelijk kunt u daar begrip voor opbrengen. Alvast bedankt.


Undangan SURAHAN

Sinareng serat puniko kanggi wakilipun pangarso PSG babagan adat/agami ngaturi mireng para wargo PSG sedoyo ingkang wonten ing Groningen soho jawinipun yen benjing dienten Jemuah Kliwon malem Setu Legi tgl 18 januari 2008 - yen jawi tgl 9/10 sasi SURA – badé ngawontenaken SURAHAN wonten gedung P.S.G. Goudlaan 291 ing Groningen, dalu wanci pukul 19.30u (setengah wolu dalu).

Kangginipun ambengan kalilan beto nanging mboten mawi peksan, gumantung porro wargo; anamung panyuwunipun pangarso PSG soho bapak Kaum panjenengan wageddoh dugenni ing dalu punika.

Wassalam amin ya rubil allamin.

U I T N O D I G I N G SURAHAN

Hierbij deelt het bestuur, mede namens de Werkgroep Agama aan alle leden mee dat de traditionele SURAHAN gehouden wordt op vrijdag 18 januari 2008 in het PSG gebouw aan de Goudlaan 291 te Groningen (Vinkhuizen),aanvang 19.30u

Het meenemen van de ambeng is niet verplicht.

U bent allen van harte welkom!

Tot ziens op onze nieuwjaarsbijeenkomst.

Pengurus ngaturaken

WILUJENG TUTUP TAHUN 2007

LAN

SUGENG TAHUN BARU 2008

Het bestuur wenst U

ZALIG UITEINDE 2007

EN

GELUKKIG NIEUWJAAR 2008

Nieuwsbrief december 2007

 Aan de leden,

Het bestuur heeft in deze nieuwsbrief drie mededelingen over de komende activiteiten.

Hier volgen ze in chronologische volgorde, d.w.z. in volgorde van tijd.

1. Op woensdag 19 december 2007 is er de traditionele BESARAN. Aanvang 19:30 uur,Plaats: Clubgebouw Goudlaan 291 te Groningen. Het meenemen van ambeng is niet verplicht, maar zoals gewoonlijk is iedereen welkom.

UNDANGAN

Sinareng serat punika kanggè wakilipun pangarsa PSG babagan adat/agami ngaturi mireng para warga PSG sedaya ingkang wonten ing Groningen saha jawinipun yen bènjing dinten Rebo Kliwon tgl 19 desember 2007 malem kemis legie (tgl 9/10 sasi besar) pukul 19:30u, badengawontenaken BESARAN gedung Goudlaan 291 Groningen.

Kangginipun ambeng kalilan beta, nanging mboten mawi peksan, gumantung para warga; anamung panyuwunipun pangarsa PSG saha bapak Kaum wageddoh dugenni ing dinten punika. Manggah para sederek sami dipun ngatosaken serat undangan punika.

Wassalam amin ya rubil allamin.

UITNODIGING:

Hierbij deelt het bestuuur, mede namens de werkgroep Agama aan alle leden mee dat de traditionele BESARAN gehouden wordt op woensdag 19 december 2007 in ons clubgebouw aan de Goudlaan 291 te Groningen. Aanvang 19:30 uur.

U bent allen van harte welkom!!

2. Op zaterdag 22 december 2007 willen wij een kerstmiddag/avond organiseren in het PSG-gebouw a/d Goudlaan 291 in Groningen. De eerste sinds we van de Hofstraat zijn verhuisd. Aanvang 17:00 uur en het einde is om 21:00 uur.kerst

Die middag/avond heeft als thema de Kerst en alles wat eromheen gebeurt. Er zal voor aangepaste sfeer worden gezorgd (muziek, versieringen, e.a. zaken).Wat betreft het eten, hanteren wij het principe van de slametan, d.w.z. een ieder brengt iets lekkers mee (hapjes, zelf gemaakt gebak bijv. etc. maar geen RIJST OF AMBENG!!), en met zijn allen gaan wij ervan genieten. Dit heet ook een feest op zijn Amerikaans. Voor drinken (gèèn alcoholische dranken) zorgt de vereniging. Om het een en ander soepel te laten verlopen, vragen wij een ieder die mee wil doen om zich van tevoren op te geven (VOOR 19 DECEMBER 2007 !!), dan kunnen wij onderling afstemmen wie wat gaat bereiden, zodat niet iedereen hetzelfde meeneemt. TELEFONISCHE OPGAVE: 050-5734473 OF MOBIEL: 06-20970469

 

3. Op zaterdag 12 januari 2008 houden wij onze Nieuwjaarsbijeenkomst.New year 2008 Bijzonderheden volgen nog, mar houd deze dag alvast vrij. De bijeenkomst wordt `s avonds gehouden, en net als vorig jaar zullen onze culturele groepen gaan optreden.

Het bestuur

Busreisje Beverwijk

Busreis Beverwijk

 

Op zaterdag 3 november heeft het bestuur van PSG een busreis voor leden naar Beverwijk georganiseerd. Door de onverwachte grote belangstelling hebben wij helaas enkele aanmelders moeten teleurstellen,omdat zij niet meer mee konden.

 

Vanuit Groningen vertrokken wij rond half negen richting Volendam voor een bliksem bezoek aan het vissersdorpje waar vele bekende “ Palingzangers” vandaan komen. Hier hebben velen een visje als lunch genuttigd en hebben wij vervolgens onze reis naar Beverwijk voortgezet, de “grootste oosterse markt” in Nederland. Op de markt aangekomen, heeft een ieder zijn eigen koers genomen. In de bazaar zijn er tal van hallen waar uiteenlopende producten  te verkrijgen zijn. Zo kan men hier terecht voor fruit tot pc’s en van meubels tot kleding. De meeste gingen ervan uit weinig tot niets te kopen, maar aan het eind van de dag kwamen velen met volgeladen trolleys en tassen terug naar de bus.

 

Al met al was het een zeer geslaagde dag en voor herhaling vatbaar.

 

Geschreven door: Trees Mertopawiro

 

 

 

Problemen met de website

Omdat er problemen zijn ontstaan met de huidige website van PSG, heb ik een alternatieve weblog gemaakt. Zodat toch iedereen van informatie e.d. kan worden voorzien. Ook zijn er div. links aangemaakt o.a. fotoalbum. Deze weblog is nog volop onder constructie.

Dick

Nieuwsbrief de Globe

Nieuwsbrief 

 

De Globe Plus

 

Akerkhof zuidzijde 22

9711 JB Groningen

Tel. 050-3182226

Email globegroningen@live.nl

Datum 3 november 2007

 

 

 

 

Perukunan Sedulur Groningen organiseert culturele middag

 

Inloop bij Surinaams-Javaanse vereniging in De Globe

 

 

“Saamhorigheid en verdraagzaamheid tussen alle vrienden en families in Groningen.” Dat is de vertaling van Perukunan Sedulur Groningen (PSG), de naam van de Surinaams-Javaanse vereniging in de stad.

 

 

Op zaterdag 10 november kunt u vanaf 13.30 uur binnenlopen bij Eeterie De Globe, Akerkhof zz 22 om kennis te maken met de Surinaams-Javaanse cultuur.

 

Het gamelanorkest Rukun Sedjatie treedt twee keer een kwartier op, om 14.15 en 15.45 uur.

 

 

Gewoon even een kopje koffie of thee drinken met een Surinaamse snack kan natuurlijk ook. Ondertussen kunnen de bezoekers zich op de hoogte stellen van de activiteiten van PSG.

 

 

Kort na vieren houdt Rukun Sedjatie een korte demonstratie van een Javaanse dans. Dit herhalen zij even voor vijf uur, ter introductie op de Surinaamse maaltijden die voor een deel door vrijwilligers van Perukunan Sedulur Groningen bereid zijn. 

 

 

U bent hartelijk welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project De Globe Plus is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Silvo Helping Hand